Social

Modificări în contractele pentru livrarea centralizată a medicamentelor. FIȚI ATENȚI

Guvernul a aprobat modificări în Contractul-model de achiziții publice semnat de Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate. Modificările vizează răspunderea materială a operatorilor economici pentru întârzierile la realizarea livrărilor.

Astfel, pentru primele 30 de zile calendaristice de întârziere penalitatea va constitui 0,1% din suma bunurilor nelivrate pentru fiecare zi de întârziere. Pentru următoarele zile de întârziere, penalitatea va fi de 0,5% din suma bunurilor nelivrate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 30% din suma bunurilor nelivrate pentru întreaga perioadă de întârziere.

O altă modificare se referă la extinderea de la 5 la 15 zile a termenului în care instituțiile medicale vor transfera plățile pentru medicamentele și dispozitivele achiziționate. Această modificare nu influenţează termenul general de achitare faţă de furnizor –  30 de zile din momentul prezentării facturii fiscale la Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate.

Totodată, Guvernul a acceptat majorarea efectivului-limită a Centrului de la 18 la 25 de unități de personal.