Economie Social

La ce trebuie să atragem atenția când contractăm un credit

Înainte de a lua decizia de a contracta un credit, se impune evaluarea necesității acestuia, dar și selectarea produsului potrivit. Persoana trebuie să ajusteze cantitativ și temporal graficul de rambursare în concordanță cu veniturile personale. O evaluare neadecvată a creditului și o eventuală îndatorare excesivă poate afecta istoria de credit a debitorului. Atenționările se regăsesc într-o prezentare a Băncii Naționale a Moldovei, făcută în cadrul Zilelor Ușilor Deschise.

Specialiștii atenționează debitorii că este un angajament luat pe mulți ani, care le influențează major viața. Înainte de a solicita orice fel de facilitate de creditare, primul pas recomandat este o analiză serioasă a nevoii de a contracta acel produs. Studierea minuțioasă a contractului de credit înainte de semnare, de asemenea, este esențială.

Sunt interzise clauzele contractuale care dau dreptul creditorului să modifice unilateral prevederile contractului, fără încheierea unui act adițional. Sunt interzise clauze prin care consumatorul este obligat să păstreze confidențialitatea prevederilor contractuale sau prin care  creditorul poate penaliza consumatorul în cazul afectării reputației creditorului. Se interzic și clauzele prin care creditorul impune consumătorului un asigurator agreat de creditor sau clauze care prevăd refuzarea încasării ratelor de credit în moneda în care s-a acordat creditul.

Potrivit specialiștilor, persoana poate decide care produs din piață este cel mai avantajos pentru el prin compararea costurilor creditelor. Este vorba despre costul total al creditului pentru consumatori – toate costurile, inclusiv dobânda, comisioanele, taxele și orice alt tip de costuri pe care trebuie să le suporte consumatorul în legătură cu contractul de credit și care sunt cunoscute de creditor, cu excepția taxelor notariale.

Dobânda anuală efectivă (DAE) reprezintă costul total al creditului pentru consumator exprimat ca procent anual din valoarea totală a creditului. În cazul dobânzii flotante – dobânda anuală efectivă se calculează pe baza ipotezei conform căreia rata dobânzii aferente creditului și celelalte costuri vor rămâne fixe în raport cu nivelul inițial. Costul total (absolut) reprezintă suma totală ce urmează a fi achitată la finalul perioadei de creditare, în cazul în care se respectă rambursarea conform graficului agreat.