Social

În atenția consumatorilor care dețin televizoare cu funcție SMART!

Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței comunică că în ultimele 3 zile, la telefonul consumatorului au parvenit peste 30 apeluri cu privire la raportarea nefuncționării funcției SMART la televizoarele unei mărci comerciale, transmite CURENTUL.

Această neconformitate a apărut ca urmare a dezactivării opțiunii SMART pentru produsele destinate altor țări, dar exploatate în Republica Moldova. În cadrul apelurilor parvenite, Agenția a fost informată că o bună parte de produse au fost achiziționate din țară.

„În temeiul prevederilor Legii privind protecția consumatorilor, nefuncționarea unei opțiuni pentru produsele de folosință îndelungată constituie o neconformitate minoră. Potrivit prevederilor aceleiași legi, se consideră minoră neconformitatea care nu exercită o influenţă substanţială asupra utilizării produsului.

Prin urmare, consumatorul are dreptul, în termenul de garanție, de a solicita vânzătorului să i se aducă produsul la conformitate gratuit, prin reparare sau înlocuire ori să beneficieze de reducerea corespunzătoare a preţului.

Pentru satisfacerea revendicărilor enunțate mai sus, consumatorii trebuie să depună reclamaţiile referitoare la produsele necorespunzătoare iniţial vînzătorului, iar odată cu depunerea reclamaţiei, consumatorul prezintă o copie de pe bonul de casă sau o copie de pe alt document care confirmă efectuarea cumpărăturii (inclusiv certificatul de garanţie). Model de adresare prealabilă găsiți la rubrica “Depunerea reclamațiilor” de pe pagina oficială http://consumator.gov.md”, menționează Agenția.

Perioada de timp pentru remediere nu poate depăşi 14 zile calendaristice de la data la care consumatorul a adus la cunoştinţă vânzătorului neconformitatea produsului și l-a predat vânzătorului ori persoanei desemnate de acesta în baza unui document de predare-primire. Acest termen poate fi prelungit numai cu acordul consumatorului şi este stipulat în contract.

În cazul în care consumatorii nu sunt de acord cu rezultatele examinării reclamaţiei sau în cazul refuzului de a satisface reclamația, aceștia au dreptul să se adreseze către Agenție cu o nouă reclamație anexând la petiţie copia de pe răspunsul vânzătorului sau, în cazul refuzului tacit, documentele care confirmă depunerea reclamației în adresa vânzătorului.

Atenționăm că în cazul produselor cu greutatea mai mare de 10 kg sau ale căror înălțime și circumferință depășesc în sumă 200 cm, transportarea către vânzător pentru reparaţia, înlocuirea sau reducerea preţului acestor mărfuri se efectuează cu forţele şi mijloacele vânzătorului, căruia i s-a adresat consumatorul, în limitele localităţii în care este amplasată unitatea de comerţ de unde a fost procurat produsul, precum şi din localitatea de reşedinţă a consumatorului. În cazul în care vânzătorul/producătorul nu îndeplinește această prevedere, transportarea şi returnarea mărfurilor le poate efectua consumatorul pe contul vânzătorului/producătorului. Vânzătorul/producătorul restituie cheltuielile rezonabile pentru transportarea şi returnarea mărfurilor în baza documentelor justificative prezentate de către consumator.

Cu titlu de informare pentru vânzători, Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței comunică faptul că dacă vânzătorul este răspunzător faţă de consumator pentru neconformitatea rezultată dintr-o acţiune sau dintr-o omisiune a producătorului ori a unui agent economic din acelaşi lanţ contractual, vânzătorul are dreptul să intenteze acțiune de regres împotriva celui responsabil de neconformitate, în condiţiile legii.

Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței fiind autoritatea administrativă care coordonează la nivel naţional controlul respectării legislaţiei cu privire la protecţia consumatorilor, având statut de punct de contact naţional, va solicita producătorului să revizuiască această dispoziție întrucât consumatorii, dacă nu au fost informați la momentul achiziției televizoarelor din altă țară decât Republica Moldova, despre imposibilitatea folosirii acestei funcții în Republica Moldova sau dacă Certificatul de garanţie oferit de vânzător nu prevede domeniul teritorial al garanţiei aceștia (consumatorii moldoveni) au dreptul să solicite remedierea deficiențelor, conform drepturilor conferite de țară de vânzare a produsului.

 

sursa: curentul.md


Vizualizări: